پاور، پیام ارزانی و رفاه
دریافت اپلیکیشن
شگفتانه های کلوپ پاور
دریافت اپلیکیشن
انتقال اعتبار خرید به دوستان
دریافت اپلیکیشن
وام خرید بدون بهره و کارمزد
دریافت اپلیکیشن
Previous
Next

ویژگی های آپلیکیشن پاور

خرید از پذیرندگان پاور

وجود ده ها فروشگاه و سرویس خدماتی این امکان را فراهم میکند بدون هیچ محدودیتی اجناس خود را با اعتبار پاور خرید نمایید.

وام خرید بدون بهره و کارمزد

- دریافت وام خرید بدون بهره
- بدون کارمزد
- بدون سقف مبلغ
- بدون نوبت و باز پرداخت بلند مدت

10 درصد افزایش اعتبار خرید

شما با عضویت در اپلیکیشن پاور 10 درصد بیشتر از موجودی خود می توانید خرید نمایید.